Ajalugu

Alates 1. septembrist 2005.a. muudeti  Põlgaste  Põhikool lasteaed-algkooliks. Kooli jäi 6 klassi ja avati 1 lasteaia  rühm.
Juhatajaks sai Ene Veberson.
  1. septembrist  2009.a. kooliosa suleti ja tööle jäi ainult lasteaed.
Juhataja Eha Sööt.

  Endistes koolimaja ruumides tegutsevad  peale lasteaia veel  rahvamaja, raamatukogu, söökla, postkontor, Maaeluselts ja Päri Selts.

  Suvel 2009.a. renoveeriti juurdeehitus, kus 2. oktoobrist alustas tööd Põlgaste Pansionaat.