Hoolekogu 2017/2018 õppeaasta

Hoolekogu esimees: Helina Sarnit

Hoolekogu aseesimees: Veronika Sernjuk

Hoolekogu koosseis:

  • Veronika Sernjuk - MA Põlgaste Lapsehoiu vanemate esindaja
  • Epp Kool - MA Põlgaste Lapsehoiu õpetajate esindaja
  • Helina Sarnit - Põlgaste Lasteaia vanemate esindaja
  • Kairit Kolpakov - Põlgaste Lasteaia õpetajate esindaja
  •