Hoolekogu

Hoolekogu esimees: Teneli Vassila
Hoolekogu aseesimees:  Alvar Erik

Hoolekogu koosseis:

  • Helina Sarnit
  • Kairit Kolpakov
  • Kersti Sikk
  • Mati Asi
  • Sirje Kongo