PÄEVAKAVA

 Lasteaia õppeaasta algab 1. septembrist ning kestab 31. augustini. Aktiivne õppetöö periood toimub 1. septembris - 31. maini.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

Koolivaheaegadel õppetegevust ei toimu.

Planeeritu tegevuse kestvus nooremas rühmas 10-15 minutit ja vanemas rühmas kuni 35 minutit.

7.30 - 8.30 Laste saabumine lasteaeda, vabategevus

8.30 - 9.00 Hommikusöök

9.00 - 9.20 Hommikused tervitused hommikuringis, päeva lahtimõtestamine koos lastega

9.30 - 11.00 Planeeritud õppetegevused

11.00 - 12.00 Õuesviibimine

12.15 - 12.45 Lõunasöök

12.45 - 13.00 Valmistumine lõunaseks uinakuks, unejutt

13.00 - 15.00 Lõunauinak

15.00 - 15.30 Individuaalsed tegevused, mängud

15.30 - 16.00 Õhtuoode

16.00 - 18.00 Mängud, individuaalsed tegevused, kojuminek

LP. Lapsevanemad

Et lapsel jääks aega riietumiseks ning õpetaja saaks lasteaia sulgeda kell 18.00 palume lapsele järele tulla hiljemalt 17.45.

Konkreetsed tegelused ja mängud planeerib õpetaja nädalate kaupa.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi on rühma nädala tegevuskavas alljärgnevalt:

TEGEVUSNÄDALAPÄEV
KEEL JA KÕNE E, T, N, R (v.r)
MINA JA KESKKOND T, K
MATEMAATIKA K, N (v.r)
KUNST E, T, K, R
MUUSIKA

Esmaspäev

Reede

LIIKUMINE

Teisipäev

Neljapäev

n.r noorem rühm
v.r vanem rühm