Töötajad

Põlgaste Lasteaia ja MA Põlgaste Lapsehoiu töötajad

  • Direktor: Kristiina Kaljurand +372 56869559 polgaste@kanepi.ee
  • Lasteaiaõpetajad: Kairit Kolpakov, Oksana Ševtšuk
  • Õpetaja abi: Elle Viss
                          Gerly Oja (lapsehoolduspuhkusel)                      
  • Lapsehoidjad: Epp Kool, Helve Lokk, Annika Marjapuu
  • Muusika- ja liikumistegevused: Kristiina Kaljurand